Medcezir.net

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi Hukuku

medcezir.net-vergi-hukukuDevletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceler ve kamu hukuku içinde yer alır. Mali hukukun bir altı dalı olarak, gelir hukuku, gider hukuku, bütçe hukuku olarak üç sınıfa ayrılır. Vergi hukukun kapsamında ise, karşılıksız olan ve gerektiğinde zor kullanılarak alınan; resim, harç, prim, aidat, fon ve benzeri adların altındaki tüm kamu gelirleri nitelik olarak girmektedir. Vergi hukukunun içerisinde; Vergi Ceza Hukuku, Vergi İcra hukuku, Vergi Usul Hukuk ve Vergi Uyuşmazlıkları Hukuku yer almaktadır. Oldukça geniş ve her biri detaylı hukuk konularını barındırmaktadır. Tamamen uzmanlık gerektiren ve dikkate alınmadığında şirketleri iflasa sürükleyebilen en önemli hukuk dallarındandır.

Devlet, verginin alacaklısıdır. Ancak, toplama yetkisini yerel yönetimler yapmaktadır. Verginin ödevi ise, Anayasa” da düzenlenmiştir. Resmiyetine göre; ” Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.” maddesiyle toplanan verginin herkesi kapsayan bir olgu olduğu vurgulanmış, herkesin vergi ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Devletin egemenlikten kaynaklanan otoritesini, vergilendirme işlemine girişildiğinde kullanmaktadır. Bu da, vergi hukukunun kamu hukukunun bir alt dalı olduğunu gösterir.

Ayrıca, Vergi Mahkemelerinde dava açabilmek için belirlenen süre 30 gündür. Vergi hukukunun yakın ilişkiler içerisinde olduğu diğer hukuk dalları ise, Anayasa hukuku, İdare hukuku, Devletler Umumi hukuku, Ceza hukuku, Yargılama ve takip hukuklarıdır. Vergi hukukunun kaynakları ise ikiye ayrılır. Bu kaynaklar; bağlayıcı (asli) ve yardımcı (tali) kaynaklardır.

Bağlayıcı kaynaklar Nelerdir ? Anayasa, kanunlar, yapılan uluslar arası antlaşmalar, kanun hükmünde çıkarılan kararnameler, yürütme organının yapmış olduğu düzenleyici işlemler ve diğer düzenleyici işlemler ile ‘içtihadi birleştirme’lerdir…

Yardımcı kaynaklar Nelerdir ? Doktrin, Yargı kararları, Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan genel tebliğle, Genelgeler, izahlar ve görüşler…

Vergi Mahkemelerinde dava konusu olabilecek vergiye ilişkin işlemler ise aşağıdaki gibidir:

Verginin tarhı,

Vergi cezası kesilmesi,

Takdir ve tadilat komisyonu kararları,

Mevcut verginin kaynakta kesinti yoluyla alınması,

İhtirazı kayıtla verilen beyannameler,

Ödeme emri, İhtiyatı tahakkuk,

İhtiyatı haciz,

Haciz,

Tecil isteğinin reddi…

Vergi Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri Şu Şekildedir:

Gümrük mevzuatından ortaya çıkan vergi problemleri için idari yargı davaları

Vergi borcu ile icra takiplerinde yapılan vekillik işlemleri

Vergi suç ve cezaları için yapılan savunma vekilliği işlemleri

Vergilendirme işlemi ve vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan çeşitli davalar

Vergi Avukatı Danışmanlık Hizmetleri Şu Şekildedir:

Fatura ve irsaliye denetimi ve bu denetimlerin düzenlenmesi

Mirasçıların vergi sorumluluğu için verilen danışmanlık hizmeti

Şirket içi yapılan vergi hukuku denetimi ve bu denetim işlemlerinin vergi usulüne uygun olarak düzenlenmesi

Vergi borcundan ortaya çıkan uzlaşma görüşmeleri

Vergi alacakları ve amme alacaklarının usulü danışmanlığı

Vergi hukuku için düzenlenmesi istenen belge ve defterlerin düzgünce denetlenmesi ve düzenlenmesi

Tüm bunlara ek olarak da mesai saatleri içerisinde olması şartıyla, büroda ya da telefonla süresiz danışmanlık hizmeti verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ